Pierścienie walcowane

niestopowa stal konstrukcyjna
EN 10025
stal do ulepszania cieplnego
EN 10083
walcarki promieniowo-osiowe
< 12.000 kg
do Ø 5.000 mm

 niskostopowe stale szlachetne

Badania

 • wymiary
 • analiza chemiczna
 • własności mechaniczne (Rm, Re, A, HB, KV ...)
 • badania nieniszczące (US-, Rtg-, MP-, badanie penetrantem)
 • Metallografia

Odbiory

 • świadectwo odbioru wg EN 10204

Certyfikaty

 • ISO 9001:2000 lub TS 16949
 • DNV, LRS, GL
 • AD 2000 W0
 • Deutsche Bahn

Obróbka cieplna

 • normalizacja
 • ulepszanie cieplne
 • wyżarzanie odprężające

Oberflächenbehandlung

 • gruntowanie, lakierowanie (także KTL)
 • cynkowanie ogniowe
 • cynkowanie galwaniczne lub chromianowanie