Odlewy z żeliwa sferoidalnego

EN-GJS-350-22 do EN-GJS-900-2
EN 1563
włącznie z EN-GJS-400-18 LT
EN 1563
Odlewy piaskowe
formowanie maszynowe
formowane ręczne
0,2 - 200 kg
do 13.000 kg

Badania

  • wymiary
  • analiza chemiczna
  • własności mechaniczne (Rm, Re, A, HB, KV ...)
  • badania nieniszczące (US-, Rtg-, MP-, badanie penetrantem)
  • Metallografia

Odbiory

  • świadectwo odbioru wg EN 10204

Certyfikaty

  • ISO 9001:2000 lub TS 16949
  • DNV, LRS, GL
  • AD 2000 W0
  • Deutsche Bahn