Brąz, Mosiądz, Mosiądz czerwony

Odlewy piaskowe
formowanie maszynowe
formowanie ręczne
0,3 - 80 kg
do 300 kg

Stopy miedzi są znane jako wysokowartościowe materiały odlewnicze. Koszty materiałowe stopów miedzi są jednak stosunkowo wysokie. Stosuje się je wtedy, kiedy wymagane są własności, jakich nie można osiągnąć przy zastosowaniu korzystniejszych cenowo materiałów.

Często są to np. bardzo dobre własności przewodnictwa elektryczności lub ciepła (patrz zbieracz prądu – Schleifstück w formowanych maszynowo odlewach), który ma znakomitą odporność na korozję, dobre własności ślizgowe oraz specjalne własności dekoracyjne, poszukiwane głównie w odlewach artystycznych (patrz element siatkowy w odlewach formowanych ręcznie).

Przedstawiony u góry element to dolna część pompy wtryskowej, która została skonstruowana specjalnie do wysoko-agresywnego biopaliwa z pirolizy odpadków roślinnych. Zastosowano wieloskładnikowy brąz aluminiowy, który obok odporności na kwasy gwarantuje także wymagane własności wytrzymałościowe. Odlew wykonany w piasku (formowanie ręczne, waga 80 kg)

Badania

  • wymiary
  • analiza chemiczna
  • własności mechaniczne (Rm, Re, A, HB, KV ...)
  • badania nieniszczące (US-, Rtg-, MP-, badanie penetrantem)
  • Metallografia

Odbiory

  • świadectwo odbioru wg EN 10204

Certyfikaty

  • ISO 9001:2000 lub TS 16949
  • DNV, LRS, GL
  • AD 2000 W0
  • Deutsche Bahn