Odlewy aluminiowe

Stopy Al-Si np. EN-AC-43000
EN 1706
Stopy Al-Mg np. EN-AC-51300
EN 1706
Odlewy piaskowe
formowanie maszynowe
formowanie ręczne
0,5 - 35 kg
do 100 kg
Odlewy kokilowe
niskociśnieniowe/grawitacyjne
0,2 - 30 kg

Badania

  • wymiary
  • analiza chemiczna
  • własności mechaniczne (Rm, Re, A, HB, KV ...)
  • badania nieniszczące (US-, Rtg-, MP-, badanie penetrantem)
  • Metallografia

Odbiory

  • świadectwo odbioru wg EN 10204

Obróbka cieplna

  • normalizacja
  • ulepszanie cieplne
  • wyżarzanie odprężające